El projecte NovoUrban sorgeix de la curiositat per entendre l’evolució de les diferents ciutats espanyoles. El ràpid desenvolupament de les urbs està relacionat amb una expansió demogràfica i amb una evolució econòmica, política i social. És per aquest motiu que la plataforma analitza les cinc ciutats principals d’Espanya quant a comunicació en els apartats d’urbanització i transport. L’objectiu dels articles és la divulgació, en altres paraules, apropar a un públic ampli, no necessàriament expert, la forma en què creixen els diferents territoris i com això ha afectat els diferents períodes de la història. De la mateixa manera, l’equip treballa amb suport interactiu, que ens permet dinamitzar els nostres continguts. 

Després d’una pluja d’idees vam veure que aquest tema no tenia massa lloc a les webs trobades i era interessant poder donar-li un lloc a l’urbanisme i la comunicació relacionant-lo amb el creixement de les ciutats. En aquest sentit, el grup va decidir centrar-se en 5 ciutats del territori que per la seva situació gaudeixen d’una importància major que d’altres. En aquest cas parlem de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao i València. Concretament, ens hem centrat en com s’han desenvolupat les vies de comunicació de les respectives ciutats. 

Per altra banda, necessitàvem un punt comú per iniciar l’anàlisi i va coincidir amb l’inici de la segona etapa del franquisme en la majoria de casos (anys 50). Finalment, en un món en què les xarxes socials juguen un paper primordial, es va decidir que Instagram era la més adient per a la temàtica del nostre projecte i vam crear un perfil per tal d’expandir la nostra marca, la nostra web i el nostre contingut. 

Link al web: https://novourban2122.wixsite.com/website

Logotip del projecte NovoUrban: tot passa per les comunicacions. Font: creació pròpia

Artículo anteriorEspanya, la nova porta d’entrada de la marihuana a Europa
Artículo siguienteNace Fact-Check: jugando con mentiras